Điều khoản và Chính sách

Chào mừng bạn đến với Nuoitrong.com, các dịch vụ, trang web của Nuoitrong hoặc chúng tôi. Trong mục điều khoản và chính sách, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin của bạn cũng như các lựa chọn của bạn về việc tìm hiểu, thu thập thông tin của mình.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện sự đồng ý rõ ràng với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của mình, bao gồm cả thông tin cá nhân, như được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Các điều khoản viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách về quyền riêng tư này được nêu ý nghĩa trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu có điều gì đó trong Chính sách này hoặc Điều khoản sử dụng mà bạn không đồng ý, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau về bạn:

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:
Chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin như:

– Tên người dùng, tên thật, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản Nuoitrong, hoặc nếu bạn trao đổi thư từ với chúng tôi. Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

– Chúng tôi cũng có thể giữ lại bất kỳ tin nhắn nào mà bạn gửi qua Dịch vụ, và chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trong Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ.

– Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ cho bạn. Tên người dùng của bạn, và nếu bạn chọn tiết lộ thì tên thật của bạn sẽ được công bố công khai. Sau khi được công bố, tên người dùng và/hoặc tên thật của bạn có thể sẽ không được xóa hoàn toàn khỏi Dịch vụ.

Thông tin mà chúng tôi có thể nhận được từ các bên thứ ba:
Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba.

– Ví dụ: nếu bạn truy cập các trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thông qua kết nối của bên thứ ba, hoặc đăng nhập, chẳng hạn như thông qua Facebook Connect, bằng cách “theo dõi”, “thích”, thêm ứng dụng Nuoitrong, liên kết tài khoản của bạn với Dịch vụ Nuoitrong , v.v., bên thứ ba đó có thể chuyển một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng dịch vụ của họ cho Nuoitrong.

– Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở ID người dùng được liên kết với tài khoản của bạn (ví dụ: UID Facebook của bạn), mã thông báo truy cập cần thiết để truy cập dịch vụ đó, bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cho phép bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào bạn đã công khai liên quan đến dịch vụ đó.

– Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vào danh sách bạn bè của bạn, ID người dùng của bạn bè và kết nối của bạn với những người bạn đó có thể sẽ được sử dụng và lưu trữ để khiến trải nghiệm của bạn mang tính xã hội cao hơn, đồng thời cho phép bạn mời bạn bè của mình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin cập nhật nếu và khi bạn bè của bạn tham gia Nuoitrong. Bạn phải luôn xem xét và nếu cần, hãy điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với Dịch vụ của Nuoitrong. Bạn cũng có thể hủy liên kết tài khoản bên thứ ba của mình khỏi Dịch vụ bằng cách điều chỉnh cài đặt của bạn trên dịch vụ của bên thứ ba.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích và với các tổ chức được chỉ định bên dưới. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể công bố thông tin của bạn trực tuyến như được nêu bên dưới.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh bên thứ ba và những Người dùng đáng tin cậy nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Như được mô tả thêm trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, Nuoitrong có thể cung cấp cho những Người dùng nhất định các đặc quyền quản trị để giám sát hoặc cung cấp các khía cạnh nhất định của Dịch vụ (“Người dùng đáng tin cậy”)
Nếu bạn chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ với Mailchimp. Xem privacy policy để biết chi tiết về cách Mailchimp quản lý và bảo mật thông tin của bạn.
Chúng tôi làm việc với nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau nhằm giúp cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn (“Nhà cung cấp dịch vụ”), chẳng hạn như các công ty lưu trữ dữ liệu và trang web, cũng như các công ty cung cấp thông tin phân tích. Chúng tôi cần tương tác với các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba như vậy để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp và tiếp thị Dịch vụ của mình. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn và chỉ có thể sử dụng thông tin của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể bao gồm cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nghĩa vụ thay mặt chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn một cách hợp lý. Nếu chúng tôi biết rằng Nhà cung cấp dịch vụ đang sử dụng hoặc tiết lộ thông tin không phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để chấm dứt hoặc sửa chữa việc sử dụng hoặc tiết lộ không phù hợp đó. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở pháp lý vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Sự tham gia của chúng tôi với các Nhà cung cấp dịch vụ thường là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, đặc biệt là khi các công ty đó nắm giữ những vai trò quan trọng như giúp chúng tôi giữ cho dịch vụ của mình luôn hoạt động và an toàn. Trong một số trường hợp khác, những Nhà cung cấp dịch vụ này không hoàn toàn cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, nhưng họ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ, ví dụ như bằng cách giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu về cách chúng tôi có thể phục vụ người dùng của tốt hơn. Trong những trường hợp sau, chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Vui lòng xem bên dưới về các dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba mà chúng tôi có thể sử dụng để hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ và các thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ.

Ai có thể xem Nội dung Người dùng: Bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn tự nguyện tiết lộ để đăng lên Dịch vụ sẽ được công khai và không thể bị xóa, trừ khi Nuoitrong tự quyết định xóa. Sau khi được đăng trên Nuoitrong, Nội dung Người dùng không thể bị xóa khỏi chế độ xem công khai, vì các bản sao vẫn có thể xem được trong các trang đã lưu trong bộ nhớ cache và lưu trữ của Dịch vụ, trên các trang web khác đã xuất bản lại nội dung của chúng tôi, hoặc nếu Người dùng khác đã sao chép hoặc lưu thông tin đó. Nếu bạn không muốn Nội dung Người dùng của mình được công bố rộng rãi, vui lòng không đăng lên Nuoitrong. Tên người dùng của bạn, và nếu bạn chọn tiết lộ thì tên thật của bạn sẽ được công bố công khai. Sau khi được công bố, tên người dùng và/hoặc tên thật của bạn có thể sẽ không xóa được.

Ai có thể xem địa chỉ IP của bạn: Nếu bạn đăng Nội dung Người dùng trên Dịch vụ khi chưa đăng nhập, địa chỉ IP của bạn sẽ được xuất bản cùng với Nội dung Người dùng của bạn để ghi nhận đóng góp của bạn cho Dịch vụ. Nhóm tuyển chọn gồm những Người dùng đáng tin cậy có quyền quản trị trên Nuoitrong có khả năng xem xét địa chỉ IP của người dùng để hạn chế hành vi lạm dụng. Bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba được nhúng trên Nuoitrong, chẳng hạn như nhà quảng cáo, nhà cung cấp video, mạng xã hội hoặc bên thứ ba khác cũng sẽ có quyền truy cập vào địa chỉ IP của bạn.

Ai có thể xem địa chỉ email của bạn: Nếu bạn nhập địa chỉ email, bạn sẽ kích hoạt khả năng giao tiếp từ Nuoitrong và những Người dùng khác. Nếu bạn trả lời các người dùng hoặc tham gia vào các hoạt động theo nhóm của Nuoitrong như họp mặt, địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ với những người dùng này. Ngoài ra, một số địa chỉ email như blocked@Nuoitrong.com chuyển tiếp đến một nhóm Người dùng đáng tin cậy, họ sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để trả lời email.

Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp có sự thay đổi quyền kiểm soát:
Chúng tôi có thể mua hoặc bán/thoái vốn/chuyển nhượng công ty (bao gồm bất kỳ cổ phần nào trong công ty), hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các sản phẩm, dịch vụ, tài sản và/hoặc hoạt động kinh doanh của công ty. Thông tin của bạn, ví dụ như tên khách hàng và địa chỉ email, Nội dung Người dùng và thông tin người dùng khác liên quan đến Dịch vụ có thể nằm trong số các mục được bán hoặc chuyển giao trong các loại giao dịch này. Chúng tôi cũng có thể bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông tin đó trong quá trình công ty thoái vốn, sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, tổ chức lại, thanh lý, các giao dịch hoặc thủ tục tương tự liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của công ty.

Các trường hợp chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin của bạn:
Nuoitrong sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi luật pháp hoặc trát hầu tòa yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan hành pháp; (b) để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ tính bảo mật, chất lượng hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ; và/hoặc (c) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Nuoitrong, những Người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Chia sẻ thông tin về loại dịch vụ nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về loại dịch vụ nhất định, bao gồm thông tin thu được thông qua các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và clear gif (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang và URL giới thiệu/thoát, loại nền tảng, số lần nhấp chuột, v.v.): (i) với các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong phần trên về “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin”. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp hoặc tách dữ liệu về tất cả các đặc điểm nhận dạng cá nhân và có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh được tổng hợp đó với các bên thứ ba.

Quảng cáo trên Nuoitrong:
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin nhất định như vị trí, trình duyệt, dữ liệu cookie và các dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh để cung cấp các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. Nuoitrong có thể cho phép máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn các quảng cáo và liên kết quảng cáo xuất hiện trên Dịch vụ, và họ sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi làm như vậy. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript, mã nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và clear gif như đề cập ở trên) để biên soạn thông tin về các lượt truy cập và mô thức sử dụng của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trên Dịch vụ và trên các trang web khác, đồng thời để đo lường hiệu quả của quảng cáo cũng như cá nhân hóa nội dung quảng cáo được cung cấp cho bạn.

Ví dụ: Google sử dụng cookie DART để phân phối quảng cáo cho bạn thông qua Dịch vụ. Việc Google sử dụng cookie DART sẽ cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ và các trang web trước đó mà bạn có thể đã truy cập. Các mạng quảng cáo khác cũng sử dụng cookie, clear gif hoặc các cơ chế khác tương tự để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn thông qua Dịch vụ. Bạn có thể xóa các cookie này bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie DART của Google và các cookie của các mạng quảng cáo được chứng nhận Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp tại đây]. Việc chọn không tham gia các cookie này sẽ không chỉ có hiệu lực trên Dịch vụ mà còn trên tất cả các trang web có mạng quảng cáo được NAI chứng nhận. Tuy nhiên, lựa chọn không tham gia này sẽ không có tác dụng trên các mạng không được NAI chứng nhận.

Xin lưu ý rằng nhà quảng cáo có thể yêu cầu Nuoitrong hiển thị quảng cáo cho một số đối tượng Người dùng nhất định (ví dụ: dựa trên nhân khẩu học hoặc các mối quan tâm khác). Trong tình huống đó, Nuoitrong hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi xác định đối tượng mục tiêu và Nuoitrong phân phát quảng cáo cho đối tượng đó và chỉ cung cấp dữ liệu ẩn danh cho nhà quảng cáo. Nếu bạn phản hồi một quảng cáo như vậy, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả của đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn hoặc giúp chúng tôi cải thiện và đo lường hiệu quả của mình, Nuoitrong có thể nhúng mã từ các bên thứ ba vào Dịch vụ. Ví dụ về các bên như vậy có thể bao gồm

– Facebook

– Twitter

– Pinterest

– Google

– YouTube

– Các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm địa chỉ IP và cookie theo những cách mà Nuoitrong không kiểm soát.

Chính sách về Quyền riêng tư của Nuoitrong không áp dụng cho các bên thứ ba và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các bên thứ ba. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư tương ứng của các bên thứ ba đó hoặc liên hệ với các bên thứ ba đó để biết thêm thông tin.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ và nội dung của dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nuoitrong.com không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký làm Người dùng. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@Nuoitrong.com.

Dịch vụ của chúng tôi và nội dung của dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu. Nuoitrong.com không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký làm Người dùng. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một cư dân thuộc Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một cư dân Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@Nuoitrong.com

Liên kết đến các trang web và dịch vụ khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web hoặc dịch vụ được liên kết với hoặc từ Dịch vụ, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba, bao gồm cả những trang có liên kết hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không kiểm soát bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập Nội dung Người dùng của bạn. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (như Facebook, nhóm Google hoặc phòng trò chuyện IRC) và bạn cho phép bên thứ ba đó truy cập vào Nội dung Người dùng của mình thì bạn phải tự chịu trách nhiệm với các rủi ro. Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (bao gồm cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác ngoài Dịch vụ.

Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tuân theo một số Ngoại lệ nhất định (như được liệt kê bên dưới). Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng Ngoại lệ.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết cho chúng tôi hoặc (các) Nhà cung cấp của chúng tôi:

 • để hoàn tất giao dịch mà vì thế, chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn, hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn;
 • để phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó;
 • gỡ lỗi các sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến hiện có;
 • thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền tự do ngôn luận của những người tiêu dùng khác, hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • để tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư về Truyền thông Điện tử của California (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.);
 • để tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng, tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và đạo đức, khi việc xóa thông tin có thể khiến cho việc hoàn tất nghiên cứu trở nên bất khả thi hoặc hạn chế nghiêm trọng, nếu trước đó bạn đã cung cấp sự đồng ý của mình;
 • chỉ cho phép sử dụng nội bộ trong phạm vi phù hợp hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; hoặc
 • để phục vụ việc sử dụng nội bộ và hợp pháp khác của thông tin đó phù hợp với ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin đó (mỗi một “Ngoại lệ” và gọi chung là “Ngoại lệ”).

Không phân biệt đối xử
Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi bạn thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của mình. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • từ chối cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • tính cho bạn các mức giá hoặc mức phí khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hoặc các lợi ích khác, hoặc áp đặt các hình phạt.
 • cung cấp cho bạn một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.
 • gợi ý rằng bạn có thể nhận được một mức giá hoặc mức phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho bạn một số khuyến khích tài chính nhất định có thể dẫn đến các mức giá, mức phí hoặc mức chất lượng dịch vụ khác theo sự cho phép của CCPA. Tại thời điểm này, chúng tôi không cung cấp bất kỳ khuyến khích tài chính nào như vậy.

Thực hiện Quyền truy cập, Khả năng cung cấp và Xóa Dữ liệu
Để thực hiện các quyền của bạn được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng một trong hai cách:

privacy@Nuoitrong.com
(+84) 868-133882
Chỉ bạn hoặc người được ủy quyền hợp pháp thay mặt bạn mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu thay mặt cho trẻ em chưa thành niên nhà bạn. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn Thông tin Cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu và xác nhận Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn.
Bạn chỉ có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc khả năng chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu phải:

cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý bạn là người mà chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền; và
mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ thông tin chi tiết để cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và đáp ứng yêu cầu đó một cách chính xác.
Bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản với chúng tôi khi đưa ra yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp trong một yêu cầu để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc quyền thực hiện yêu cầu.

Đại diện được ủy quyền của bạn
Bạn có quyền chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu theo CCPA.

Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chuyên gia của chúng tôi